logo
Jolidon este un brand internațional de lenjerie și costume de baie, care combină calitatea tehnologică a produselor cu creativitatea designului, inspirându-se din cele mai noi trenduri din industrie la nivel global.
banner
Despre noi     Colecții      Contact     Shop

Regulament “Giveaway de vară Jolidon România”

Regulament “Giveaway de vară Jolidon România”

Giveaway de vara Jolidon

Perioada concursului:  

24/06/2021-29/06/2021

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea concursului “Giveaway de vară Jolidon România„ inițiat de S.C. Jolidon Internaţional S.R.L., și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată), reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități:

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

 

  1. Organizatorul concursului “ Giveaway de vară Jolidon Romania” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este S.C. Jolidon Internaţional S.R.L., societate cu sediul în Romania, Cluj-Napoca, Cluj, Str. Tăbăcarilor nr. 2A, 4004139, Nr. Reg. Com.: J12/803/26.03.2012, CUI RO 29974202 (denumit în continuare „Organizatorul” )
  2. Concursul se vă derula sub imperiul prezentului regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica  Regulamentul pe parcursul derulării Concursului, dar nu înainte de a anunță publicul în prealabil.

 

CAPITOLUL 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

2.1 Concursul se vă desfășură în mediul on-line pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/jolidon.romania/ în perioada – 24/06/2021-29/06/2021

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1 Poate participa la Concurs orice persoană, având vârstă de minimum 18 ani la data de 24/06/2021  . Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele până la gradul 2 ai acestora.

3.2 În cazul în care câștigătorii premiilor sunt lipsiți de capacitate de exercițiu (totala ori parțială) datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de minim 18 ani la data de 24/06/2021, aceștia sunt îndreptățiți să intre în posesia lor prin intermediul curatorii lor legali, care vor semna în numele câștigătorilor procesele verbale de predare primire a lor, cât și o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de acesta.

3.3     Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul câștigătorilor referitor la faptul că, persoana lor (imaginea), numele, prenumele și materiale foto, scrise, audio și video înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și folosite pentru a face publica premierea și asocierea acestuia cu marca „Jolidon ®” și brandurile afiliate acesteia, însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fară a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea și utilizarea de către Organizator a acestor materiale se vă face fară nici un fel de plată suplimentară pentru câștigători.

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

4.1    Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

  1. a) Să aibă un cont public pe rețeaua sociala Instagram
  2. b) Să urmărească contul de Instagram @jolidon.romania https://www.instagram.com/jolidon.romania/
  3. c) Să aprecieze (like/inima) și să posteze un comentariu la anunțul de concurs prin care să menționeze prin tag 3 (trei) prieteni/prietene cărora le-ar placea să câștige premiile. Persoanele menționate prin tag trebuie să dețină conturi active de Instagram. 

 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CONCURSULUI ȘI ACORDAREA ACESTORA

 

5.1       Premiile oferite de Organizator constau în:

Premiile constituie 5 pachete de produse de vacanță (un costum de baie, un pareo, un coșuleț) și pot fi câștigate de 5 persoane diferite

        Premiile pot fi folosite pentru orice produs de pe https://shop.jolidon.ro/, până la data de 31 Decembrie 2021 și se cumulează cu reducerile deja existente în momentul procesării comenzii. Premiul nu va putea fi folosit în perioada campanie de Black Friday și Black Friday Weekend.

Premiul nu poate fi preschimbat în bani sau alte bunuri/beneficii. Premiul utilizat parțial sau neutilizat  nu se returnează și nu poate fi reportat.

Premiul nu se cumulează cu alte vouchere disponibile pe https://shop.jolidon.ro/ 

         5.2 Câștigătorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara și nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevăzute de lege.

5.3   Organizatorul nu vă suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii câștigătorilor în posesia premiilor.

5.4   În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina participantul care a fraudat.

5.5 Câștigătorii premiilor vor fi anunțați prin Later Edit la postarea dedicată concursului de pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/jolidon.romania/ în maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la tragerea la sorti, prin adăugarea informației în cadrul textului postării inițiale de concurs.

      5.6 Codurile aferente voucherele valorice se vor transmite de către Organizator fiecărui câștigător, în format electronic printr-un mesaj privat în maximum 10 (zece) zile de la data validării câștigătorului, aceeași perioadă aplicandu-se și în cazul premiilor fizice.

5.7   Câștigătorii vor trimite un mesaj privat în aplicația Instagram, aferenta contului de Instagram Jolidon Romania pentru a primi detaliile despre intrarea în posesia premiilor. În cazul în care câștigătorii nu vor contacta organizatorul sau nu vor raspunde la contactul initat de Organizator până la data de 05/07/2021, Organizatorul va contacta prima rezervă extrasă, aferentă fiecărui câștigător extras. Dacă nici aceștia din urmă nu vor putea fi contactați de către Organizator și nici nu vor contacta Organizatorul până la data de 05/07/2021, Organizatorul nu vă mai oferi premiile.

5.8   Câștigătorii nu vor efectua nicio alta plată suplimentară și nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevăzute de lege.

5.9   Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii câștigătorului în posesia premiului.

5.10 În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina participantul care a fraudat.

 

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

 

6.1 Tragerea la sorți vă fi efectuata în data de 30/06/2021, prin intermediul aplicației https://simpliers.com/en/giveaway

6.2 In cadrul tragerii la sorți, pentru fiecare potențial câștigător extras, se va trage la sorți și câte un participant cu titlu de rezervă.

 

CAPITOLUL 7 – TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

7.1   Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2   Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

 

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1   Eventualele litigii apărute intre Organizator și participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești romane competente de la sediul Organizatorului.

 

CAPITOLUL 9 – RESPONSABILITATE

 

9.1     Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 

  1. b)      Organizatorul în acest Concurs nu își asumă răspunderea în cazul în care câștigătorul nu reacționează la anunțarea acestuia pe pagina Instagram https://www.instagram.com/jolidon.romania/   sau în cazul email-urilor nelivrate datorita defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de internet sau că urmare a funcționarii deficitare ori nefunctionarii aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hard-ware).
  2. c)      Situațiile în care premiul nu este înmânat câștigătorului că urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare;
  3. d)      Organizatorul este responsabil să comunice condițiile de desfășurare și să respecte prevederile Regulamentului fară a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorului.
  4. e) Responsabilitatea endorserului campaniei, Jolidon, e limitat la publicarea concursului pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/jolidon.romania/ , fară a avea însă responsabilități în organizarea concursului.

 

CAPITOLUL 10 – PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

10.1   Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidentialitatea și securitatea prelucrării datelor.

10.2   Prin participarea la acest Concurs, Participanții sunt de acord că datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata  strict necesara organizării și desfășurării Concursului.

Participantul la Concurs în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

  • Transmiterea unui e-mail la adresa: marketing@jolidon.ro

Transmiterea solicitării prin curier / posta, la adresa Str. Tabacarilor nr. 2A, în atenția Responsabilului cu protecția datelor personale.

 

Alina Abrudan

Marketing Specialist

No Comments
Leave a Comment: