logo
Jolidon este un brand internațional de lenjerie și costume de baie, care combină calitatea tehnologică a produselor cu creativitatea designului, inspirându-se din cele mai noi trenduri din industrie la nivel global.
banner
Despre noi     Colecții      Contact     Shop

Regulament Giveaway „LOVE STORY”

Regulament Giveaway „LOVE STORY”

Regulament “Love Story”

Giveaway-ul se desfasoara pe pagina de Facebook Jolidon: https://www.facebook.com/JolidonRomania

 

Mecanism Giveaway

 

❤️‍G I V E A W A Y 💝

Fiecare poveste de dragoste este frumoasă însă a lui Ramon este una dintre cele mai haioase 💞

De aceea organizăm acest concurs pentru a vă îndeamna să mergeți să vedeți RAMON filmul  și să savurați o poveste amuzantă care îndeamna la bună-dispoziție și la iubire adevărată.

Dorim să alegem 4 câștigători cărora să le oferim 4 premii în valoare totală de 2000 lei (4 premii x 500 lei).

👉 Pentru înscriere urmează pașii de mai jos:

 1. Follow Jolidon, Gabriela IliescuRAMON filmul
 2. Like acestei postări
 3. Scrie un comentariu cu codul unic de pe biletul tău de la Filmul Ramon .

Te poți înscrie până la data de 15.02.2023 (inclusiv).

Fii cu ochii pe noi, câștigătorii validați vor fi anunțați prin later edit la această postare!

* Voucherele câștigătorilor pot fi folosite în oricare din magazinele fizice proprii, Jolidon.

Perioada concursului:  

10-15.02.2023

 

REGULAMENT

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea concursului

“Love Story Jolidon România„ inițiat de S.C. Jolidon Internaţional S.R.L., și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată), reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități:

 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

 

 1. Organizatorul concursului “Love Story” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este S.C. Jolidon Internaţional S.R.L., societate cu sediul în Romania, Cluj-Napoca, Cluj, Str. Tăbăcarilor nr. 2A, 4004139, Nr. Reg. Com.: J12/803/26.03.2012, CUI RO 29974202 (denumit în continuare „Organizatorul”).

 

 1. Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica  Regulamentul pe parcursul derulării Concursului, dar nu înainte de a anunță publicul în prealabil.

 

CAPITOLUL 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

2.1 Concursul se va desfășura în mediul on-line pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/JolidonRomania  în perioada 10-15.02.2023.

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1 Poate participa la Concurs orice persoană, având vârsta de minimum 18 ani la data de 10.02.2023. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele până la gradul 2 ai acestora.

3.2 În cazul în care câștigătorii premiilor sunt lipsiți de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de minim 18 ani la data de 10.02.2023, aceștia sunt îndreptățiți să intre în posesia lor prin intermediul curatorii lor legali, care vor semna în numele câștigătorilor procesele verbale de predare primire a lor, cât și o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de acesta.

3.3     Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul câștigătorilor referitor la faptul că, persoana lor (imaginea), numele, prenumele și materiale foto, scrise, audio și video înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și folosite pentru a face publica premierea și asocierea acestuia cu marca „Jolidon ®” și brandurile afiliate acesteia, însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea și utilizarea de către Organizator a acestor materiale se vă face fără nici un fel de plată suplimentară pentru câștigători.

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

4.1    Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. a) Să aibă un cont public pe rețeaua socială Facebook;
 2. b) Să urmărească contul de Facebook @JolidonRomania https://www.facebook.com/JolidonRomania, https://www.facebook.com/gabriela.iliescu si https://www.facebook.com/ramonfilmul
 3. c) Să aprecieze (like/inima) postarea care anunta concursul 
 4. d) Să posteze un comentariu la anunțul de concurs prin care să menționeze un comentariu cu codul unic de pe biletul tău de la Filmul Ramon.

 

CAPITOLUL 5. PREMIIle CONCURSULUI ȘI ACORDAREA ACESTUIA

 

5.1       Premiile oferite de Organizator consta în:

Premiiile constau in 4 vouchere valorice Jolidon, in valoare de 500 lei fiecare, valoarea totala a premiului  fiind 2000 lei și va fi acordat la 4 castigatori diferiți.

        Premiile pot fi folosite pentru orice produse disponibile in Reteaua de magazine Jolidon, de aici https://jolidon.com/ro/companie/retea-magazine/  până la data de 31 Decembrie 2023. Premiile nu vor putea fi folosit în perioada campanie de Black Friday și Black Friday Weekend.

Premiile nu pot fi preschimbat în bani sau alte beneficii. Premiile utilizate parțial sau neutilizate  nu se returnează și nu pot fi reportate.

         5.2 Câștigătorii vor efectua plata diferentei necesare în cazul în care valoarea produselor dorite depășește valoarea voucherului/voucherelor și nu va suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevăzute de lege.

5.3   Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii câștigătorilor în posesia premiilor.

5.4   În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina participantul care a fraudat.

5.5 Câștigătorii premiilor vor fi anunțati prin Later Edit la postarea dedicată concursului de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/JolidonRomania în maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la tragerea la sorți, prin adăugarea informației în cadrul textului postării inițiale de concurs.

      5.6 Codurile aferente voucherele valorice se vor transmite de către Organizator fiecărui câștigător, în format electronic printr-un mesaj privat în maximum 10 (zece) zile de la data validării câștigătorului.

5.7   Câștigătorii vor trimite un mesaj privat în aplicația Facebook, aferent contului de Facebook Jolidon România pentru a primi detaliile despre intrarea în posesia premiilor. În cazul în care câștigătorul nu va contacta organizatorul sau nu va răspunde la contactul inițiat de Organizator în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data postarii anuntului privind castigatorii, Organizatorul va contacta rezerva câștigătorului extras. Dacă nici acesta nu va  putea fi contactat de către Organizator și nici nu va contacta Organizatorul până la data de 10/03/2022, Organizatorul nu va mai oferi premiul.

5.8   Câștigătorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară și nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevăzute de lege.

5.9   Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii câștigătorilor în posesia premiilor.

5.10 În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina participantul care a fraudat.

 

 

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

 

6.1 Tragerea la sorți va fi efectuata în data de 16.02.2023, prin intermediul aplicației https://simpliers.com/en/giveaway 

6.2 În cadrul tragerii la sorți, pentru câștigătorii potențiali extrași, se va trage la sorți și 3 participanti cu titlu de rezervă.

 

 

CAPITOLUL 7 – TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

7.1   Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2   Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

 

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1   Eventualele litigii apărute intre Organizator și participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

 

 

CAPITOLUL 9 – RESPONSABILITATE

 

9.1     Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 

 1. a)      Organizatorul în acest Concurs nu își asumă răspunderea în cazul în care câștigătorul nu reacționează la anunțarea acestuia pe pagina Facebook https://www.facebook.com/JolidonRomania sau în cazul email-urilor nelivrate datorită defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de internet sau că urmare a funcționării deficitare ori nefunctionarii aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hardware).
 2. b)      Situațiile în care premiul nu este înmânat câștigătorului că urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare;
 3. c)      Organizatorul este responsabil să comunice condițiile de desfășurare și să respecte prevederile Regulamentului fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorului.

 

             

 

CAPITOLUL 10 – PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

10.1   Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

10.2   Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord că datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata  strict necesara organizării și desfășurării Concursului.

Participantul la Concurs în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

 • Transmiterea unui e-mail la adresa: marketing@jolidon.ro
 • Transmiterea solicitării prin curier / poșta, la adresa Str. Tabacarilor nr. 2A, în atenția Responsabilului cu protecția datelor personale.
Alina Abrudan

Marketing Specialist

No Comments
Leave a Comment:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.