logo
Jolidon este un brand internațional de lenjerie și costume de baie, care combină calitatea tehnologică a produselor cu creativitatea designului, inspirându-se din cele mai noi trenduri din industrie la nivel global.
banner
Despre noi     Colecții      Contact     Shop

Regulament “Giveaway de vară”

Regulament “Giveaway de vară”

Perioada concursului:  

27.07-02.08.2022

Prezentul regulament are

 scopul de a informa cu privire la desfășurarea concursului

“ Giveaway de vară Jolidon România „

inițiat de S.C. Jolidon Internaţional S.R.L., și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată), reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități:

 

 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

 

 1. Organizatorul concursului “ Giveaway de vară Jolidon România” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este S.C. Jolidon Int
 2. ernaţional S.R.L., societate cu sediul în Romania, Cluj-Napoca, Cluj, Str. Tăbăcarilor nr.1, P/7, 4004139, Nr. Reg. Com.: J12/803/26.03.2012, CUI RO 29974202 (denumit în continuare „Organizatorul” )
 3. Concursul se desfasoara in parteneriat cu NERV.RO (https://www.instagram.com/nerv.ro/ ) denumit in continuare NERV.RO.
 1. Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica  Regulamentul pe parcursul derulării Concursului, dar nu înainte de a anunță publicul în prealabil.

 

CAPITOLUL 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

2.1 Concursul se va desfășura în mediul on-line pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/jolidon.romania/ în perioada 27.07-02.08.2022

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1 Poate participa la Concurs orice persoană, având vârsta de minimum 18 ani la data de 02.08.2022. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soțul/soția și rudele până la gradul 2 ai acestora.

3.2 În cazul în care câștigătorii premiilor sunt lipsiți de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) datorită exclusiv altor cauze decât lipsa vârstei împlinite de minim 18 ani la data de 27.07.2022, aceștia sunt îndreptățiți să intre în posesia lor prin intermediul curatorii lor legali, care vor semna în numele câștigătorilor procesele verbale de predare primire a lor, cât și o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de acesta.

3.3     Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul câștigătorilor referitor la faptul că, persoana lor (imaginea), numele, prenumele și materiale foto, scrise, audio și video înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și folosite pentru a face publica premierea și asocierea acestuia cu marca „Jolidon ®” si “Nerv.ro ®” și brandurile afiliate acesteia, însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea și utilizarea de către Organizator a acestor materiale se vă face fără nici un fel de plată suplimentară pentru câștigători.

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

4.1    Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. a) Să aibă un cont public pe rețeaua socială Instagram
 2. b) Să urmărească contul de Instagram @jolidon.romania https://www.instagram.com/jolidon.romania/ si https://www.instagram.com/nerv.ro/
 3. c) Să aprecieze (like/inima) postarea care anunta concursul 
 4. d) Să posteze un comentariu la anunțul de concurs prin care să menționeze prin tag un prieten/prietenă cărora le-ar plăcea să câștige premiul. Persoanele menționate prin tag trebuie să dețină conturi active de Instagram
 5. e) Sa scrie codul unui articol Jolidon ales de pe https://shop.jolidon.ro/ plus un cod a unui articol ales de pe https://www.nerv.ro/

 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CONCURSULUI ȘI ACORDAREA ACESTORA

 

5.1       Premiile oferite de Organizator constau în:

Premiile constituie 1 pachet de produse de vacanță (doua costume de baie si 2 perechi de ochelari de soare NERV) și poate fi câștigat de o singura persoana.

        Premiile pot fi folosite pentru orice produs de pe https://shop.jolidon.ro/  si orice articol din categoria “ochelari de soare” cu excepția ochelarilor modelul Atom de pe https://www.nerv.ro/ până la data de 31 Decembrie 2022. Premiul nu va putea fi folosit în perioada campanie de Black Friday și Black Friday Weekend.

Premiul nu poate fi preschimbat în bani sau alte bunuri/beneficii. Premiul utilizat parțial sau neutilizat  nu se returnează și nu poate fi raportat.

Premiul nu se cumulează cu alte vouchere disponibile pe https://shop.jolidon.ro/ 

         5.2 Câștigătorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentară și nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevăzute de lege.

5.3   Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii câștigătorilor în posesia premiilor.

5.4   În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina participantul care a fraudat.

5.5 Câștigătorii premiilor vor fi anunțați prin Later Edit la postarea dedicată concursului de pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/jolidon.romania/  în maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la tragerea la sorți, prin adăugarea informației în cadrul textului postării inițiale de concurs.

      5.6 Codurile aferente voucherele valorice se vor transmite de către Organizator fiecărui câștigător, în format electronic printr-un mesaj privat în maximum 10 (zece) zile de la data validării câștigătorului, aceeași perioadă aplicându-se și în cazul premiilor fizice.

5.7   Câștigătorii vor trimite un mesaj privat în aplicația Instagram, aferentă contului de Instagram Jolidon Romania pentru a primi detaliile despre intrarea în posesia premiilor. În cazul în care câștigătorii nu vor contacta organizatorul sau nu vor răspunde la contactul inițiat de Organizator până la data de 05/08/2022, Organizatorul va contacta prima rezervă extrasă, aferentă fiecărui câștigător extras. Dacă nici aceștia din urmă nu vor putea fi contactați de către Organizator și nici nu vor contacta Organizatorul până la data de 10/08/2022, Organizatorul nu va mai oferi premiile.

5.8   Câștigătorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară și nu vor suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevăzute de lege.

5.9   Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii câștigătorului în posesia premiului.

5.10 În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este în drept a elimina participantul care a fraudat.

 

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

 

6.1 Tragerea la sorți va fi efectuata în data de 03.8.2022, prin intermediul aplicației https://simpliers.com/en/giveaway

6.2 În cadrul tragerii la sorți, pentru fiecare potențial câștigător extras, se va trage la sorți și câte un participant cu titlu de rezervă.

 

CAPITOLUL 7 – TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

7.1   Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2   Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

 

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1   Eventualele litigii apărute intre Organizator și participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

 

 

CAPITOLUL 9 – RESPONSABILITATE

 

9.1     Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 

 1. b)      Organizatorul în acest Concurs nu își asumă răspunderea în cazul în care câștigătorul nu reacționează la anunțarea acestuia pe pagina Instagram https://www.instagram.com/jolidon.romania/ sau în cazul email-urilor nelivrate datorită defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de internet sau că urmare a funcționării deficitare ori nefunctionarii aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hardware).
 2. c)      Situațiile în care premiul nu este înmânat câștigătorului că urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare;
 3. d)      Organizatorul este responsabil să comunice condițiile de desfășurare și să respecte prevederile Regulamentului fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorului.
 4. e) Responsabilitatea endorserului campaniei, Jolidon, e limitat la publicarea concursului pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/jolidon.romania/ fară a avea însă responsabilități în organizarea concursului.

 

             

 

CAPITOLUL 10 – PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

10.1   Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

10.2   Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord că datele lor personale să fie prelucrate în scopul și pe durata  strict necesara organizării și desfășurării Concursului.

Participantul la Concurs în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  și dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

 • Transmiterea unui e-mail la adresa: marketing@jolidon.ro
 • Transmiterea solicitării prin curier / posta, la adresa Str. Tabacarilor nr. 1, parter/7, în atenția Responsabilului cu protecția datelor personale.
Alina Abrudan

Marketing Specialist

No Comments
Leave a Comment:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.